Erlinghundra arbetar för ett hållbart klimat

Vi strävar efter att ha så liten påverkan på miljön som möjligt. För att begränsa vår klimatpåverkan använder vi solceller, och har iakttagit energibesparande åtgärder på alla våra fastigheter.

  • Vi har för närvarande en fullt fungerande solcellsanläggning på en av våra fastigheter, som producerar runt

    75 000kWh om året.

  • Vi håller på att installera vår andra solcellsanläggning på en av våra fastigheter i Sigtuna. Den kommer att producera runt 35 000kWh och bli klar till sommaren 2019

  • Vi ser till att hålla energiförbrukningen så låg som möjligt på våra fastigheter genom att isolera fönster, väggar och tak.

Ekoln