Erlinghundra

Erlinghundra AB bildades 2011 med syfte att äga och förvalta fastigheter och värdepapper. Under 2012 och 2013 skedde de första förvärven av kommersiella fastigheter i Mälardalen, och huvudkontoret etablerades i egen fastighet i centrala Sigtuna.

Erlinghundra AB äger strax under 22% aktierna i ENLABS AB.

 
Ärlinghundra Härads sigill

Ärlinghundra Härads sigill